Adrian Da Cuña

מאז שהנחתי את ידי על המקלדת כדי לנגן בוורלד אוף וורקראפט ב-2004, ידעתי שמצאתי את התשוקה שלי. לא רק שקעתי בסיפורים העשירים ובעולמות העצומים של אזרות, אלא גם יצרתי חברויות מתמשכות עם חברי צוות מרחבי העולם. ככל שהתקדמתי ברמות ובכישורים, גדלתי גם כשחקן, ולמדתי את החשיבות של עבודת צוות ואסטרטגיה. כל הרחבה הביאה אתגרים והרפתקאות חדשים, והשאירה את התשוקה שלי למשחק בחיים. כעת, ככותב בידור, אני חולק את אהבתי ל-Wow ולמשחקים אחרים, בתקווה לעורר השראה באחרים לצאת להרפתקאות אפי משלהם.