рекламалоо
banner_guide_биринчи_жардам_1_450

Биринчи жардам боюнча көрсөтмө 1 - 450

бул First Aid Guide Биринчи жардам көрсөтүү чеберчилигин 1-деңгээлден 450гө чейин көтөрүүнү үйрөтөбүз.
Бул колдонмо 3.3-патчка чейин жаңыртылды.

Бул байып кете турган кесип эмес, бирок бир нече бинт сизди бир топ кыйынчылыктардан куткарат. Дагы эмне Сиз жетишкендиктерге жетишесиз!