Игнасио Пинейро

Күйүп жаткан легионду жок кылууга бел байлаган абанын элементтерин башкаруучу шаман адиси. Мага Мурлокс, балык уулоо жана Нат Пагл менен балык уулоо жагат!