การโฆษณา
banner_guide_first_aid_1_450

คู่มือปฐมพยาบาล 1 - 450

ในการนี​​้ คู่มือปฐมพยาบาล เราจะสอนวิธีเพิ่มทักษะการปฐมพยาบาลจากระดับ 1 เป็น 450
คู่มือนี้ได้รับการอัปเดตเป็นแพตช์ 3.3

นี่ไม่ใช่อาชีพที่ร่ำรวย แต่ผ้าพันแผลเพียงไม่กี่ชิ้นสามารถช่วยคุณได้มาก มีอะไรอีก คุณจะได้รับความสำเร็จค่อนข้างน้อย!