quảng cáo
banner_fishing_guide_1_450

Hướng dẫn câu cá 1-450

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giải thích cách nâng cấp độ câu cá của chúng ta từ 1 lên 450 trong khoảng 11 hoặc 12 giờ. Làm điều này trong một lần không được khuyến khích vì nó có thể làm hỏng của riêng bạn sức khỏe

Phương pháp chúng tôi dạy trong hướng dẫn này giảm thiểu thời gian. Hầu hết những gì bạn bắt được sẽ là những con cá vô dụng nhưng trong Patch 3.1, sự thay đổi thú vị là có thể câu cá ở bất cứ đâu ngay cả khi bạn không có kỹ năng đã được giới thiệu, tất nhiên là không có gì thú vị sẽ bị bắt.