banner-guide-the-Champion-hero-test

Hướng dẫn: Kiểm tra nhà vô địch

banner-guide-the-Champion-hero-test

Thử nghiệm của Nhà vô địch là ngục tối 5 người mới được giới thiệu trong Bản cập nhật 3.2 nằm trong Đấu trường Thập tự chinh trong khuôn viên của Giải đấu Argent, phía bắc Icecrown. Hầm ngục chủ yếu bao gồm 3 cuộc chạm trán với ông chủ ngẫu nhiên trong mỗi lần chạm trán ngoại trừ lần cuối cùng, và phần thưởng (phần thưởng) của hầm ngục này trong cả phiên bản bình thường và anh hùng của nó bao gồm các vật phẩm sử thi, cấp độ Naxxramas và một số chiến lợi phẩm anh hùng của Ulduar cấp 10.