quảng cáo
banner_guide_first_aid_1_450

Hướng dẫn sơ cứu 1 - 450

Trong Hướng dẫn sơ cứu Chúng tôi sẽ dạy bạn cách nâng kỹ năng Sơ cấp cứu từ cấp 1 lên 450.
Hướng dẫn này được cập nhật lên bản vá 3.3.

Đây không hẳn là một nghề làm giàu chính xác, nhưng một vài chiếc băng có thể giúp bạn đỡ rắc rối. Còn gì nữa Bạn sẽ nhận được khá nhiều thành tựu!