σημειώσεις

Ενημέρωση 9.0.5 Σημειώσεις

Η ενημέρωση 9.0.5 επικεντρώνεται στη βελτίωση συστημάτων και επιβραβεύσεων, στην προσαρμογή των curiae και των θρυλικών στοιχείων και στη διόρθωση σφαλμάτων. Τώρα ξέρω…