Sofia Vigo

Một game thủ World of Warcraft hạng nặng. Tự học là người luôn dấn thân vào những cuộc phiêu lưu mới, đặc biệt nếu họ phải làm với thế giới WoW.