Notas

Cập nhật 9.0.5 Notes

Bản cập nhật 9.0.5 tập trung vào việc cải thiện hệ thống và phần thưởng, điều chỉnh vật phẩm curiae và huyền thoại, đồng thời sửa lỗi. Bây giờ tôi biết…